Na czym polega gra na giełdzie? Jakie mogą być strategie inwestowania w akcje?

Gra na giełdzie to jeden z najpopularniejszych sposobów inwestowania. Na czym polega? Jak kupować akcje? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Na czym polega gra na giełdzie?

Gra na giełdzie polega na zakupie akcji spółek akcyjnych lub komandytowo-akcyjnych z zamiarem ich późniejszej odsprzedaży z zyskiem. W tym miejscu warto podkreślić, że inwestowanie w akcje może mieć różny charakter, a mianowicie przyjąć formę spekulacji lub inwestowania długoterminowego. W zależności od wybranej strategii gra na giełdzie będzie różniła się specyfiką, ryzykiem, a także wykorzystywanymi narzędziami.

Jak kupować akcje?

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z faktu, że zakupu akcji może dokonać praktycznie każdy. Wymagane jest w tym celu jedynie posiadanie rachunku maklerskiego, który otwiera się u brokera. Jest to podmiot, który pełni rolę pośrednika pomiędzy giełdą, a inwestorem. Jeśli chcesz otworzyć rachunek maklerski kliknij, aby uzyskać więcej informacji o konkretnej ofercie brokera. W tym miejscu warto również podkreślić, że jego wybór jest bardzo istotny nie tylko ze względu na możliwości inwestycyjne (poprzez możliwość zakup akcji notowanych na światowych giełdach), ale również dlatego, że może wpłynąć na wysokość uzyskiwanych zysków (ze względu na wysokość pobieranych opłat). Kwestie, które warto wziąć pod uwagę przy wyborze brokera zostały opisane w artykule, który szczegółowo przedstawia transakcje dokonywane na giełdzie.

Strategie inwestowania w akcje

Każdy, kto zamierza zacząć inwestować w akcje powinien zdawać sobie sprawę z faktu, że gra na giełdzie może przyjąć różną formę. Jest to uzależnione od strategii inwestycyjnej obranej przez inwestora, którą może być zarówno spekulacja, jak i inwestowanie długoterminowe. W tym pierwszym przypadku akcje kupowane są „na chwilę”, a inwestor liczy na szybki zysk. W tym celu musi na bieżąco śledzić notowania giełdowe oraz podejmować błyskawiczne decyzje inwestycyjne w oparciu o analizę techniczną. W przypadku inwestowania długoterminowego nie wymaga się natomiast ciągłego śledzenia notowań, ponieważ analiza portfela dokonywana jest z reguły raz na kilka miesięcy. Decyzje inwestycyjne opierają się natomiast na analizie fundamentalnej, która jest podstawowym narzędziem wykorzystywanym przy długoterminowym inwestowaniu w akcje.

Podsumowując należy stwierdzić, że gra na giełdzie to sposób inwestowania, który jak najbardziej warto rozważyć. Może ona bowiem przynieść naprawdę atrakcyjne zyski, jednak by je osiągnąć warto pamiętać o ryzyku związanym z inwestowaniem w akcje.

Artykuł sponsorowany

Redakcja mojemedia.pl