Czy kable kontrolne i pomiarowe to to samo?

Co to jest kabel sterowniczy?

Kabel sterowniczy przekazuje dane z jednego punktu do drugiego. Może to być instrukcja otwarcia drzwi, zmiany procesu lub sterowania startem i zatrzymaniem maszyn. Kable sterujące nie są używane do pomiaru napięcia; jeśli napięcie jest potrzebne do kontroli, wtedy wymagany jest kabel pomiarowy.

Kable sterownicze mogą przesyłać dane za pomocą przewodów, fal radiowych lub światła. Niektóre kable sterujące są używane do bezpośredniego połączenia dwóch urządzeń razem, podczas gdy inne są używane do połączenia sterownika (takiego jak programowalny sterownik logiczny) z jego urządzeniem (takim jak silnik).

Innym głównym zastosowaniem kabli sterujących jest przesyłanie mocy. Dlatego kable sterujące często nazywane są kablami aktywnymi, ponieważ mają wewnętrzne źródło zasilania. Aktywne kable mogą być używane, gdy urządzenie jest zbyt daleko, aby mogło być zasilane przez zwykły kabel, lub gdy urządzenie potrzebuje więcej mocy niż zwykły kabel może zapewnić. Aktywne kable sterujące mogą być używane do zasilania i sterowania urządzeniem w tym samym czasie.

Co to jest kabel pomiarowy?

Kabel pomiarowy jest używany do urządzeń, które mierzą napięcia. Należą do nich mierniki, czujniki i inne urządzenia, które wykorzystują napięcie lub prąd jako sygnał zwrotny. Główna różnica pomiędzy kablem pomiarowym a kablem sterującym polega na tym, że kabel pomiarowy nie może być użyty do sterowania czymkolwiek. Kabel pomiarowy może przekazywać zmierzone napięcia lub prądy w formacie cyfrowym lub analogowym, w zależności od urządzenia, które jest podłączone do kabla. W przeciwnym razie, kable pomiarowe są takie same jak kable sterujące; mogą przesyłać dane za pomocą przewodów, fal radiowych lub światła, i mogą być używane do bezpośredniego połączenia dwóch urządzeń razem, lub do podłączenia kontrolera do jego urządzenia.

Kable sterujące służą do przesyłania danych i zasilania w tym samym czasie

Niektóre kable sterujące przesyłają tylko dane, ale inne również zasilanie. Te dwie rzeczy mogą być przesyłane za pomocą tych samych przewodów lub za pomocą różnych przewodów. Większość kabli sterujących, które transmitują zarówno dane, jak i moc, wykorzystuje różne napięcia; niskie napięcie jest używane do transmisji danych, a wyższe napięcie jest używane do transmisji mocy. Jest to znane jako para różnicowa.

Pary różnicowe są stosowane w celu zmniejszenia zakłóceń elektromagnetycznych (EMI). Są one powodowane przez sygnał danych zakłócający sygnał mocy. Jeśli dwa napięcia są na różnych napięciach, to EMI może być zmniejszona. Pary różnicowe zmniejszają również przesłuch, w którym sygnał danych jest przekazywany do linii zasilania i odwrotnie.

Kable pomiarowe mierzą tylko napięcie i prąd

W przeciwieństwie do kabli sterujących, kable pomiarowe nie przesyłają żadnych danych. Zamiast tego dane są mierzone na jednym końcu i przesyłane na drugi koniec. Przewody pomiarowe są często używane do przesyłania odczytów napięcia i prądu z jednego urządzenia do drugiego.

Tym sprzętem mogą być mierniki, czujniki lub inne urządzenia, które mierzą napięcia i prądy. Kable pomiarowe mogą wykorzystywać do transmisji danych przewody, światło lub fale radiowe. W niektórych przypadkach kabel pomiarowy może być używany do przesyłania energii, ale generalnie nie są one używane do zasilania sprzętu.

Kiedy powinieneś użyć kabla sterującego zamiast pomiarowego?

Kable sterujące są używane do przesyłania danych z jednego punktu do drugiego oraz do przesyłania mocy. Są one szczególnie przydatne, gdy dane muszą być przesyłane na duże odległości.

Kable pomiarowe mogą być często używane zamiast kabli sterujących do przesyłania danych. Jeśli jednak chcesz przesłać odczyt napięcia lub prądu, kabel pomiarowy nie będzie działał; wymagany jest kabel sterujący. Jeśli trzeba przesłać dużą ilość danych, to kabel sterujący jest często lepszym rozwiązaniem niż kabel pomiarowy. Kabel sterujący może przesyłać więcej danych niż kabel pomiarowy i może być łatwo rozbudowany poprzez dodanie kolejnych kabli do systemu.

 

Redakcja mojemedia.pl